gym

Vad är Gym:

Gym är en förkortning för det engelska ord gymnasiet vars mening är "gym". Termen gym används informellt för att hänvisa till den plats som är utrustad med apparater för övning av kroppsbyggnad, gymnastik och andra olika fysiska aktiviteter. Populärt betecknar det gymnasiet. Till exempel "Jag tränar i gymmet tre gånger i veckan."

Hem gym betyder "hem gym". Det är ett utrymme i huset med apparater och annan utrustning som är avsedd för utförandet.

Ordet gym används också i vissa länder med betydelsen av gymnasiet eller gymnasiet.

Uttrycket gymnasium härstammar från den latinska gymnasiet en, som härrör från den grekiska gumnasionen, som i det antika Grekland var den plats där fysiska övningar och militär träning praktiserades.