Lönelån

Vad är Paycheck Lån:

Lönelån eller lönelån är en typ av lån där betalningsformen utförs indirekt varje månad och dras av från alla betalningsmedel av användaren.

Detta är en form av lån som kan erhållas från banker eller finansinstitut och får inte vara längre än 72 månader (sex år).

Lönelånet kan också endast göras av personer som har ett formellt anställningsavtal med ett företag och hon erbjuder denna förmån i samförstånd med någon bank. Det kan också göras av dem som är tjänstemän, pensionärer eller INSS pensionärer.

Huvudskillnaden mellan lönebeloppet för andra former av lån är att deras avbetalningar betalas genom löneavdrag eller INSS-förmånen, så att användaren får mindre pengar eftersom han inte kan undvika rabatten.

Se betydelsen av INSS.

Det praktiseras också med ränta och andra avgifter som varierar beroende på det uppskattade värdet. Förutom avgifterna debiteras även skatten på finansiella transaktioner (IOF).

Se även innebörden av IOF.

Det här är ett sätt för banker och finansinstitut att se till att de tar emot avbetalningarna normalt och undviker risken för att betalningsmottagaren misslyckas.

Men det finns alltid vissa tvivel om det belopp som kan begäras i denna typ av lån, liksom hur mycket kommer att diskonteras i lönelistan. För detta erbjuder bankerna online kreditsimulatorer så att du kan beräkna dessa värden.