belastar

Vad är Onerar:

Att lasta innebär att överbelastas ; ålägga onus, tillägg eller stora kostnader på någonting eller någon.

Onerer kan också innebära att man förtrycker eller genererar en individ, eftersom när en person är överbelastad kanske han eller hon inte kan tåla trycket och sluta känna sig förolämpad och upprörd över en viss situation.

Du kan använda avgifter för olika situationer, som att höja skatter och andra finansiella förpliktelser, skapa skuld, överbelasta ett företag med skatter och avgifter som regeringen ålägger, göra någon produkt dyrare, och så vidare.

Exempel: "Inköp av skolmaterial i februari kostar alltid familjebudgeten".

På engelska kan verbet "inhumbering" översättas som encumber eller overtax, beroende på sammanhanget.

Synonymer av onerar

 • överbelastning
 • Att klämma fast
 • Att vissla
 • Att fylla
 • Att täcka
 • Till skuld
 • kväva
 • Att förtrycka

Antonyms av HINDRA

 • exonerate
 • undantagna
 • Att ta bort
 • lindra
 • Gör utan
 • frisättning
 • Abjulgar
 • Att undanta

Se även betydelsen av alienation.