Organisationsbeteende

Vad är organisationsbeteende:

Organisatoriskt beteende består i att studera hur de personer eller grupper som utgör ett företag agerar på sina respektive arbetsplatser och hur deras attityder kan påverka de tullar och beteenden som kännetecknar organisationen.

Varje företag har sin egen organisationskultur, och dess anställda måste agera i enlighet med deras respektive arbetares övertygelser och ansvar.

Varje företags organisationsstruktur bygger på principer, attityder, övertygelser, värderingar och mål som försvaras och identifierar organisationens filosofi. Men precis som medarbetare måste förstå och företräda företagets organisatoriska kultur, måste de erbjuda förutsättningar som positivt påverkar livsstil och välbefinnande hos anställda, kunder och andra involverade.

Studien av organisationsbeteende är viktigt i företagen som ett sätt att säkerställa en bra impuls för att upprätthålla och förbättra människors ledning. På detta sätt kan det vara möjligt att förutsäga situationer och undvika personliga eller kollektiva konflikter bland anställda.

För att dessa beteendeanalyser ska kunna göras används vissa verktyg, såsom coachingprogram, kartläggning av individuella kompetenser, beteendeprofilfrågningar och andra strategiska åtgärder.

Som en följd av undersökningen av organisatoriskt beteende är det också möjligt att bestämma sätt att förbättra produktiviteten hos anställda och anställda.

Läs mer om betydelsen av beteende och organisationspsykologi.