verkstad

Vad är Workshop:

Workshop är ett möte med en grupp människor intresserade av ett visst ämne . Det kan också vara en diskussionsaktivitet om ett ämne som är av intresse för alla.

En workshop är ett slags seminarium, diskussionsgrupp eller sammankomster som betonar utbyte av idéer och demonstration och tillämpning av tekniker och färdigheter.

Den som kommer att delta i en workshop, avser att lära sig vissa saker (ofta praktiska) om ämnet adresserat.

En verkstad skiljer sig från en föreläsning, på vissa specifika områden, för att på verkstaden inbjuds publiken att delta aktivt i evenemanget, och de är inte bara åskådare, de interagerar med vad som händer.

Verkstaden är mer praktisk och dess uppfattning kräver öppenhet för dialog av talaren, eller instruktören och publiken.

I allmänhet är en verkstad en utställning eller ett visst arbete, och görs vanligtvis på andra ställen än de vanliga, som gårdar, orter, turistorter, hotell och mycket mer så att människor kan lämna sin komfortzon.

Det finns workshops på en mängd olika ämnen, som teater, matlagning, personligt försvar, kreativt skrivande, fotografi, dramaturgi och så vidare.

Se även meningen med kaffepaus och seminarium.