Sök

Vad är sökning:

Sök är en engelsk term som betyder "sök" eller "sök". På internet beskriver termen att man söker efter ett visst innehåll, antingen inom själva webbplatsen eller på alla servrar som är tillgängliga för forskning. Instrumentet för sökning av innehåll över hela internet kallas "sökmotor". Google Sök är bland de mest framstående söktjänsterna.

Termen sökning kan också användas när en individ går till doktorn och behöver göra test. I detta fall är testen en sökning, det vill säga en noggrann utredning av det onda som patienten känner.

Sökning används också i polisfall när någon händelse inträffar som kräver att brottsbekämpande myndigheter finns. Det sägs att en undersökning, en tidskrift, en sökning eller sökning kommer att göras för något föremål i scenen.