Mocorongo

Vad är Mocorongo:

Mocorongo är ett typiskt ord i den brasilianska populära ordförrådet, som är vanligare som en synonym för "caipira" eller person som bor i fältet .

Emellertid kan denna term ha flera andra distinkta betydelser beroende på det sammanhang där det används.

Kallas även mocorongo naturliga individer eller bor i regionen Tapajós River, förutom de som föddes i Santarém, i delstaten Pará.

Enligt vissa etymologiska studier har den sanna innebörden av termen mocorongo rötter från den inhemska kulturen, som synonymt med ödmjukhet och mottaglighet.

Men idag är den huvudsakliga meningen som tillskrivs detta ord pejorativ, eftersom det vanligtvis adjektiv individer med klumpiga beteenden anses dumt, dumt eller med en långsam resonemang.

Mocorongo är också ett namn som i stor utsträckning används i inlandet av vissa stater i centrala väst och sydöstra Brasilien, främst för att utse arbetstagare på landsbygden. Men denna term används för att ringa, ca, caipira eller en mulatto person från regionen av bergskedjan.

Benämningen mocorongo blev populär i Brasilien efter en roman av Rede Globo, där ordet användes för att beskriva en dum person, intensifiera sin känslomässiga mening.

På grund av den negativa föreningen av namnet slutade de som föddes i Santarém, i Pará, att anta den Gentile "santareno" för att namnge de personer som är naturliga i denna stad.

Se även betydelsen av bocó.