Betydelsen av naturen

Vad är naturen?

I sin bredaste bemärkelse motsvarar naturen naturen eller fenomenet i den fysiska världen som inte är beroende av mänskligt ingripande för att födas eller utvecklas.

Från Latin Natura, som har betydelsen av väsentlig kvalitet och det som uppstår ur en handling, hänvisar ordet natur till något som är inneboende i väsen eller ett villkor.

Naturens betydelse och betydelsen av dess bevarande

Naturen har en väsentlig betydelse för levande varelser, speciellt för människor som dagligen beror på dess otaliga resurser, såsom dricksvatten, djur, mat, syre, klimat och bördigt jord för plantering.

Det är närvarande i många varelser, som behöver sin utveckling och balans för att kunna leva. Därför skapas rörelser och projekt runt om i världen, varning om de åtgärder som orsakar bristen på grundresurser, allvarliga klimatförändringar och utrotning av djur.

För närvarande finns frivilligorganisationer och institut som IBAMA - Brasilianska miljöinstitutet och förnybara naturresurser - som uppmuntrar odling av växter och träd, balanserad resursförbrukning och icke avskogning, som styr framtida risker för alla arter.

Naturen och begreppet liv

I begreppet ordet natur finns definitionen av livets fenomen, vilket för många biologer är allt som växer och utvecklas utan mänskligt ingripande, vilket orsakar en opposition mellan det naturliga och det artificiella.

De väsentliga delarna i naturen är de som har förmåga att organisera, metabolism, tillväxt, anpassning, stimulans och reproduktion.

Förstå mer om betydelsen av ämnesomsättning och protiststyrning.

Vad utgör naturen

Bland de mest kända komponenterna är djur, en grupp som innefattar människor, svampar, bakterier, protister och växtriket.

Olika människor tror att landskapet inte är en del av naturen. För forskare är det resultatet av födelsen och utvecklingen av naturens natur, som växter, djur och havsliv.

Sköldpadda - tillhör djurgruppen

Cordyceps - svamparter

Den mänskliga naturen

Termen Människa Naturen används för att uttrycka människans sanna essens och hans dimension.

Detta koncept har utvecklats av filosofer och sociologer som Freud och Platon från antikens Grekland genom divergerande teorier med samma mål: att förstå essensen och behov som är gemensamma för alla människor, som att leva i kollektivitet, tänka eller ens älska.

Trots att det inte finns någon överenskommelse om konceptet, menar den mänskliga naturen i sin allmänna mening att man samlar olika egenskaper som är inneboende hos människor, som tänkande, handling och känsla oberoende av yttre påverkan som kultur eller utbildning.

Stilleben

Det är en målningsgenre, med början på 1500-talet, skapad av studenter från de stora berömda målarna i norra och södra Europa, som använde element i naturen som frukter, blommor, växter och djur som inspiration för deras verk.

Stillebenskonsten ansågs endast en skiss och var inte dyrkade av folket, men genom protestantformationen fick den stor styrka.

Under åren har målningar av still life-genren vunnit stora beundrare och målare som har förhöjt sin nivå av sofistikering, förtrollande konstälskare och stora artister till idag.

Läs mer om den protestantiska reformationsperioden.

Stilleben representerat av Agostinho José da Mota

Förstå innebörden av Fine Arts.

Juridisk natur

Den juridiska naturen syftar till definitionen och sammansättningen av en offentlig, privat eller juridisk enhet att klassificera den och passar den till en större kategori.

Grunden för den rättsliga karaktären är att definiera eller klassificera någonting och finna sin affinitet för att binda till ett villkor som det är meningsfullt. En brottsplats är till sin natur kriminallagen. Det vill säga, efter att ha förstått sin väsen och förstått sin juridiska karaktär som kriminell, kan man klassificera den i en större kategori som den tillhör.