följande

Vad är sekvens:

Sekvens är åtgärden att följa, fortsätta med något som redan har initierats tidigare.

Sekvensen utgör en fortsättning på någonting som tidigare har visats, men kan också betyda något som har en kontinuitetsrörelse. Exempelvis består sekvensen av en film av representationen av en uppsättning scener och planer gjorda i en enda miljö och som hänvisar till handlingsidén.

Exempel: "Sekvensen där Titanic sänkorna var väldigt spännande . "

Några av de huvudsakliga synonymerna av sekvens är: fortsättning; uppföljning; kontinuitet; fortsätta; avlindning; kurs; subsekvens; strävan; succession; serien; kedja och order.

Etymologiskt härstammar ordsekvensen från den latinska sekvensen, vilken kan översättas som "fortsättning".

Nummersekvens

I matematik är de så kallade numeriska sekvenserna representationer av tal som är organiserade på grundval av en förbestämd order, enligt den föreslagna uttalandet.

Enligt matematiska studier måste numeriska sekvenser alltid ordnas inom parentes.

exempel:

Sekvens av positiva jämntal: (2, 4, 6, 8, 10 ...)

Multipel sekvens av 10: (10, 20, 30, 40 ...)

Den numeriska sekvensen kan vara ändlig (när ett slut ges för sekvensdisplayen) eller oändlig (när en gräns för sekvensen inte är avgränsad).