Möjlighetskostnad

Vad är möjligheten till kostnad:

Möjlighetskostnaden är ett koncept som används allmänt i ekonomi för att hänvisa till "icke-förföljda vägar", det vill säga till alla möjligheter som har ignorerats eller offrats .

Också kända som alternativa kostnader, är dessa ofta inte registrerade i företagskonton (betraktas som "implicita kostnader"), men är viktiga för att förutse lönsamheten för ett visst projekt, till exempel. I den bemärkelsen utesluter kostnaden kostnaderna allmänt av ekonomer som ett projekt av ett visst alternativs lönsamhet. Således kan man säga att möjligheten till kostnaden alltid är närvarande i valmöjligheter.

Alternativkostnaden kan tillämpas i flera ekonomiska och jämn sociala sektorer. Till exempel analyseras det värde som en viss person eller ett företag inte fakturerar för att ha valt ett annat affärsalternativ i den så kallade "kapitalkostnaden för kapital" .

Exempel: Ett företag väljer att göra en investering på R $ 1 miljon och tjänar årligen en vinst på R $ 200 tusen. Det andra alternativet var att göra samma investering med en ränta som skulle ge R 300 000 i slutet av året, vilket är det värde som anses vara kapitalkostnaden för kapital.

Läs också betydelsen av kostnadshjälp.