effektiv

Vad är effektivt:

Effektivt är ett adjektiv som kvalificerar någonting eller någon som kompetent, produktiv, giltig och säker för att utföra en viss funktion självständigt och utan andras hjälp.

En effektiv person är en som verkar effektivt i sina handlingar, dvs uppfyller alla mål och mål som planeras med kvalitet och framgång.

Några av de viktigaste synonymerna av effektiva är: skickliga, lönsamma, användbara, giltiga, säkra, stabila, aktiva, kapabla, produktiva och lönsamma.

Se även: Betydelsen av effektivitet och effektivitet.

Etymologiskt kom ordet "effektiv" från den latinska effekten, vilket betyder "det som utför" eller "det som fungerar".

Effektiv och effektiv

Betydelsen av effektiv och effektiv är liknande, men har vissa skillnader i deras betydelser.

En effektiv person är en som kan göra saker med kvalitet, medan den effektiva personen är en som vet rätt saker att göra med målet att slutföra ett centralt projekt eller mål.

På arbetsplatsen måste en professionell bibehålla balansen mellan att vara effektiv och effektiv, det vill säga att veta hur man identifierar rätt saker att göra och att göra dem på ett självständigt sätt.

Läs mer om skillnaden mellan effektivitet och effektivitet.