argument

Vad är argument:

Argument är logiska idéer relaterade till varandra och i syfte att förtydliga och lösa en viss situation eller tvivel, till exempel.

Argument bygger vanligtvis på antaganden som hjälper till att bygga upp en slutsats. Alla lokaler måste dock ha en logisk innebörd, annars kan slutresultatet inte vara sant eller giltigt.

Se också betydelsen av sofism.

Argumenten tjänar som regel främst till att bevisa något, såsom en synvinkel, ett beslut eller en idé. Dess syfte är i detta fall att motivera ett visst föremål som är orsaken till en debatt.

Till exempel, i det juridiska och etiska sammanhanget kvarstår en intensiv diskussion i Brasilien om strafflagen och dödsstraffet för vissa typer av brott.

Dessa debatter genomträngs av argument som försöker övertyga befolkningen om de positiva aspekterna av att passera dessa lagar, medan motsatta grupper använder motsatta argument för veto och förhindrar framsteg av detta argument .

Som sagt måste huvudpunkterna i båda argumenten vara inriktade på logik och verklighet, alltid baserat på en viss princip, om lagar, etiska (etiska och mänskliga rättigheter) eller i vissa fall religiösa (bibeln) för att motivera den slutgiltiga slutsatsen.

Slutsatsen är den åsikt som skapats av alla argument som presenteras tillsammans, vilket kan vara historisk information, statistiska data och annat innehåll av en rationell karaktär.

De flesta akademiska texterna och uppsatserna ska presenteras som argumentativa, det vill säga fyllda med fakta, studier, problem och logiska lösningar i ämnet som behandlas.

Se även betydelsen av Syllogism.