Alla rättigheter förbehållna.

Vad är disambiguation:

Disambiguation är åtgärden att skilja de olika typerna av betydelser som ett tvetydigt ord kan ha .

Disambiguation är effekten av disambiguating, det vill säga att ta bort tvetydigheten av ett ord eller uttryck. Otydlighet är vad som kan ha mer än en mening; tillgänglighet för dubbel tolkning.

Vissa ord, med samma stavning och uttal, kan ha två eller flera tydliga tolkningar. Ordet "mango" kan till exempel betyda antingen frukten av slangens träd eller en av de delar som utgör tröjan.

Disambiguation är exakt separation av alla meningar som ett ord kan ha. I det citerade exemplet bör ordet "mango" i disambiguation ha både betydelsen för frukt och klädesplagget.

Ordböcker och encyklopediar disambiguerar ofta sina ord, för att klargöra alla möjliga betydelser de har.

Synonymer av disambiguação

  • klargörande
  • specifikation
  • desanuviação
  • förklaring
  • instruktion

Se även betydelsen av tvetydighet och 6 exempel på tvetydighet.