Kudos

Vad är Kudos:

Kudos är ett substantiv som används på engelska, som härrör från den grekiska kydosen, som tjänar till att gratulera eller erkänna någons förtjänst . Det är synonymt med ära, ära och erkännande .

Kudos till någon är ett sätt att lova sina handlingar, erkänna deras prestige eller berömmelse. Ex: Fotbollsspelaren fick kudos för sin stora prestation i tävlingen. / Fotbollsspelaren belönades för hans fantastiska prestation i tävlingen.

En person kan få kudos efter att ha uppnått något mål. Ex: Jag hörde att du fick den kampanj du jobbat så hårt för! Kudos till dig, min vän! / Jag visste att du fick den kampanj du ville ha! Grattis till dig, min vän!

Även om det slutar i "s" är ordet kudos singular. Det är emellertid mycket debatt om detta, eftersom vissa ordböcker tyder på att kudos är flertalet av kudo .

Detta ord började användas mer populärt under 20-talet av det tjugonde århundradet, mer specifikt inom journalistikområdet.