onkologi

Vad är onkologi:

Onkologi eller cancerologi, som det också kallas i Brasilien, är specialiteten för medicin som studerar godartade och maligna neoplasmer (tumörer).

Det är onkologin som studerar utvecklingen av tumörer i kroppen och bestämmer vilken typ av behandling som är lämpligast för varje enskilt fall.

Ordet "onkologi" härstammar från grekiska termer onkos = volym och logi = studie . Det är nu känt att volymen ( onkos ) orsakas av ackumulering av cancerceller i en viss del av kroppen.

Kemoterapi, målmedicinska läkemedel, endokrina terapier och immunoterapier är några av de verktyg som klinisk onkologi använder för att behandla cancer.

Onkologi räknar med andra specialiteter som kirurgi, barnläkare, patologi, radiologi, psykiatri, liksom andra hälsovårdspersonal som sjuksköterskor, nutritionister, psykologer, sjukgymnaster, bland andra.

Onkologen är onkologen, vilken är kliniker ansvarig för receptet på cancerbehandlingar.