Affärs

Vad är Business:

Affärsverksamhet är ett engelska ord som kan översättas till portugisiska kan betyda " handel " eller " affär ".

Ordverksamheten kan vara relaterad till ett visst företag eller mer generellt till en hel nischmarknad: Exempel: " Musikbranschen " eller " Filmindustrin " bio ").

Etymologiskt uppstod ordet affärsverksamhet från tanken att " vara upptagen ", ett vanligt villkor bland män och kvinnor i näringslivet.

Det finns många uttryck för ordet som används på den brasilianska finansmarknaden, till exempel Business to Business - representeras även av förkortningen B2B - en term som används för att ange en handelsmodell baserad på köp och försäljning, vare sig det är information, produkter eller tjänster. Denna metod kan praktiseras via internet eller via nätverk av privata företag.

Business Intelligence

Business intelligence är en engelsk term som betyder "business intelligence" på portugisiska språket.

Denna modalitet är grundläggande för övervakningen av företaget, genom insamling, analys och organisation av information om det, och erbjuder stöd för all företagshantering.

Visa företag

Visa företag eller visa Biz (i förkortad form) är en engelsk term som betyder "underhållningsindustri" på portugisiska.

Det är en marknad som spänner över flera sfärer av konst (teater, musik, film och etc.), allt från entreprenörer och producenter till själva artisterna, som sångare, skådespelare och kompositörer.

Målet med show business är vinst, från det offentliga erkännandet och framgångsrik försäljning av performance artistens image.

Se även betydelser av Core Business och Marketplace.