palliativ

Vad är Palliativ:

Palliativ är något som förbättrar eller lindrar tillfälligt men kan inte bota eller lösa problemet, som till exempel vid palliativ vård eller behandling, vilket förbättrar livskvaliteten och lindrar patientens lidande, handen kan inte bota sjukdom.

Ordet " palliativ " kommer från det latinska palliumet, vilket metaforiskt betyder att täcka, dölja eller täcka upp, men också att täcka, skydda, skydda.

Palliativ vård kan vara ett mått som tas för en viss situation som bara förkläddar och löser inte problemet. Det kan också vara ett läkemedel som lindrar symtomen men bota inte sjukdomen.

Palliativ vård

Enligt Världshälsoorganisationen är palliativ vård biståndet från ett tvärvetenskapligt team som syftar till att förbättra patientens och familjen livskvalitet inför en livshotande sjukdom genom att förebygga och lindra lidande genom tidig identifiering, oklanderlig bedömning, smärtlindring och andra fysiska, psykosociala och andliga problem.