aggregat

Vad är Lägg till:

För att lägga till är ett transitive verb som innebär att gå med i den andra, för att återförena någonting som redan finns. Till exempel: gruppering av människor, införande av nya idéer, nya tekniker, införande av nya element, ny information och nya koncept etc.

Vissa synonymer av aggregat kan vara: ackumulera, lägga till, bifoga, associera, lägga till och inkludera.

Lägg till värde

Mervärde är att lägga till innovationer, värden, är att differentiera vad som finns på marknaden, för att tillfredsställa sin kund. Att lägga till värde är en utmaning för företagare som vill behålla sin verksamhet mer attraktiv över tiden.

Mervärde är att bifoga produkten eller tjänsten, praktiska idéer med tydliga mål och lätt att mäta. När man lägger till ett värde måste man söka kvalitetsvinst som snart assimileras av klienterna, ibland med små detaljer, men att i konsumentens ögon gör de skillnaden.

Mervärdet är märkbart när, förutom kvalitet, innovation, överkomligt pris, uppfyller produkten dina behov, vilket skiljer dig och därmed vinner din preferens vid inköpstillfället.

Se också

  • marknadsföring
  • företagande