nedsättande

Vad är Pejorative:

Pejorative är ett adjektiv som beskriver ett ord eller en idé som har en obehaglig, avskyvärd och förolämpande mening. Verbetet självständigt, på portugisiska, betyder att depreciate eller demean .

Ursprungen på latin termen pejorare (som betyder förhöjning eller sämre) , klassificerar ordet pejorative ord som används för att förnedra, förolämpa eller förneka någons bild. Ett ord som har pejorativa konnotationer är förolämpande, förödmjukande och kränkande.

När det gäller det korrekta sättet att skriva ordet, har många tvivel och skriv skadliga eller perjuring. Men dessa två ord är fel eftersom de inte finns i ordlistan.

Översättningen av ordet pejorative till engelska är pejorative, och hänvisar också till termer som används för att förolämpa och disparage något eller någon. Uppskattande och gratis är exempel på antonymer av ordet pejorative.

Orden baranga, piriguete och sucker är pejorative villkor eftersom de är förolämpningar mot en person.