COO

Vad är COO:

COO är den engelska akronymen för Chief Operating Officer, vars innebörd är Chief Operating Officer eller Chief Operating Officer, en ställning som tilldelas vem som är den högra styrkan hos VD (Executive Director eller President) inom en organisation.

COO ansvarar för att hantera den dagliga verksamheten i företaget, genomföra rutinmässig och effektiv affärsövervakning och med tilläggsfunktionen att regelbundet rapportera om alla verksamheter i bolaget till verkställande direktören.

Ett exempel på någon med denna position är Sheryl Sandberg, COO of Facebook, som år 2008 gick med i laget och blev ansvarig för att göra det sociala nätverket till ett lönsamt företag. VD för Facebook är Mark Zuckerberg.

Sammantaget är VD ( koncernchef ) verkställande direktör för stora organisationer, ansvariga för affärsstrategi och förvaltning på avancerad nivå. Eftersom det inte är mycket inblandat i den dagliga verksamheten begränsar den denna funktion till COO.

I affärskommunikation är närvaron av akronymer för att ange funktioner (vanligtvis med bokstaven "C" hos " Chief " eller "Director") mycket frekvent. Här är några exempel:

CCO ( Kommunikationschef ) - Kommunikationsdirektörer

Ekonomidirektör ( finansdirektör ) - finansdirektörer

CHRO ( Chief Human Resources Officer ) - HR- direktörer

CIO ( Chief Information Officer ) eller CTO ( Chief Technology Officer ) - Tekniska direktörer

CMO ( Chief Marketing Officer ) - Marknadsansvariga