CFOP

Vad är CFOP:

CFOP är akronymen av skattekoden för verksamheter och tjänster, av inflöden och utflöden av varor, interkommunala och interstate. Det är en numerisk kod som identifierar varornas rörlighet eller tillhandahållandet av transporttjänster.

Det är genom CFOP att det definieras huruvida skatteoperationen kommer att behöva samla skatter eller ej.

Koden måste anges i alla företagsskattehandlingar, såsom fakturor, transporträkningar, skatteböcker, magnetfiler och andra juridiska handlingar, när varor och varor matas in och utgår och inköp av tjänster .

Varje kod består av fyra siffror, med den första siffran som identifierar vilken typ av operation, vare sig varukvitto eller varor utfärdar:

anteckningar

1 000 - Inresa och / eller förvärv av statliga tjänster.

2.000 - Inträde och / eller förvärv av tjänster från andra stater.

3 000 - Inträde och / eller förvärv av tjänster utomlands.

utgångar

5000 - Avgångar eller tillhandahållande av tjänster till staten.

6000 - Avsluta eller tillhandahålla tjänster till andra stater.

7 000 - Avgångar eller tillhandahållande av tjänster utomlands.