Tape mig

Vad är Gravame:

Gravame är en term som härstammar från latin och betyder en avgift, liens . Lien finns när, till exempel, ett gott inte har tagits bort, det har en skuld och det kallas också en ekonomisk skuld .

Gravame är en skatt, börda eller tung börda, men det kan också innebära obehag och irritation. Gravame är också en synonym för allvarliga brott, en skada på någonting.

I det rättsliga området är det avsikten att lien, vilket är när ett lån begärdes på ett visst fordon och ännu inte har helt avlägsnats, bredvid en bank eller en finansiell eller när fordonet inte är korrekt dokumenterat, tills dokumentet är avgjort.

Gravame och Detran

När en person köper ett fordon genom finansiering, uppbärs en skatt i systemet för trafikavdelning (Detran), vilket förhindrar överföring av fordonet till en annan ägare. För att göra denna förändring är det nödvändigt att dra tillbaka lien i Detran, och detta kan endast göras när kontraktet återkallas. På så sätt kan fordonets ägare inte sälja det eller göra någon annan typ av bortskaffande.

SNG - Sistema Nacional de Gravames skapades med syftet att ge större säkerhet till alla myndigheter som utför finansiering av bilar. SNG undviker bedrägerier genom elektronisk informationshantering och begränsningskontroll.