FOB och CIF

Vad är FOB och CIF:

Betydelsen av akronymerna FOB och CIF är relaterad till betalning av frakt inom sjötransport av varor . Dessa akronymer används för att skilja mellan köpare och leverantör som bär kostnaden för frakt, det vill säga vem bär kostnader och risker för transport.

FOB och CIF är förkortningarna av de engelska uttrycken Fria ombord (FOB) och kostnad, försäkring och frakt (CIF). De ingår i Incoterms (International Trade Terms) som definieras som standard för internationell handel.

FOB-frakt (fri ombord)

Avkortningen FOB betyder fri ombord och på portugisiska kan översättas med " Free on board ". I denna typ av frakt antar köparen alla risker och kostnader vid transporten av varorna, när den är ombord på skeppet. Vid leverantörens risk och kostnad ska varorna placeras ombord i den försändelsehamn som utses av importören.

CIF (kostnad, försäkring och frakt)

CIF är akronym för kostnad, försäkring och frakt, vilket på portugisiska betyder " Kostnad, försäkring och frakt ". I denna typ av frakt ansvarar leverantören för alla kostnader och risker vid leverans av varorna, inklusive frakt- och fraktförsäkring. Denna skyldighet upphör när varorna anländer till destinationshamnen utsetts av köparen.

Vem betalar för frakt?

Avkortningen CIF innebär att frakt och försäkring betalas av leverantören, som ansvarar för leveransen till destinationsorten. Vid FOB betalar kunden för frakt och försäkring av varorna i fråga.