agape

Vad är Agape:

Agape betyder kärlek, det är ett ord av grekiskt ursprung. Agape kan vara kärleken som ger sig själv, den ovillkorliga kärleken, den kärlek som överlämnar. Ordet agape användes på många olika sätt bland grekerna, i Bibelns avsnitt, i bokstäver, i motsvarigheter bland vänner, det användes, precis som i dag, används ordet "kära" i början av en text, .

Termen användes allmänt i antikens Grekland av filosofer som Platon, som till exempel betyder kärlek till en fru, eller man eller kärlek till barn, barn, familj och arbete. Redan för kärlek, kärlek, affinitet, kärlek bland bröderna brukade grekerna termen philia. För en kärlek av sexuell natur, representerad av en fysisk attraktion, användes ett minne uttrycket Eros, som representerar kärlekens gudinna.

Agape var en term som i stor utsträckning används av kristna författare och framträder tydligt i Nya testamentets texter, där det finns många definitioner och exempel på agape, filial kärlek, kärlek mellan makar och Guds kärlek för alla varelser. I budorden visas termen i början av varje mening: Kärlek (agape) till Gud över alla saker. I beredningen på berget hänvisas också till begreppet sedan första meningen. Påven Benedict XVI använder också agape i sin encykliska "Deus caritas est", ihåg att oblativ kärlek är en som söker gott och frid för alla människor.

Agape var också den första måltiden som kristna från de första århundradena gjorde gemensamt. En fest av fraternization.