Lato Sensu

Vad är Lato Sensu:

Lato sensu är ett uttryck på latin som betyder " i bred mening ". Den används på andra språk och områden som juridik, språkvetenskap, semiotik och andra för att säga att en viss tolkning måste förstås i sin bredare mening.

I Brasilien introducerades uttrycket för att skilja de kortare forskarutbildningskurserna i motsats till " stricto sensu ".

" Lato sensu " betyder specialiseringskurser och MBA där forskningsverksamheten har bred betydelse, vilket medför särskilda problem inom studieområdet. Den studerande erhåller ett examensbevis vid slutet av kursen.

Enligt ministerns utbildningsministerium måste doktorsexamen " lato sensu " ha en varaktighet på 360 timmar.

De längsta forskarutbildningskurserna som omfattar mästare och doktorander kallas " stricto sensu " (i strikt mening). Vid slutet av kursen erhåller studenten titeln master eller doktor.

De undersökningar som utförs i stricto sensu- specialiseringarna innebär nya problem och bevis på nya teorier. Till skillnad från lato sensu specialiseringar som riktar sig mot upplösning av nya problem men tillämpar befintliga teorier.