vördnad

Vad är vördnad:

Reverence är uppgiften att visa respekt och ödmjukhet mot något eller någon som anses vara helig eller viktig.

Normalt är vördnad genom kroppsrörelse, när torsolen är något lutad framåt eller när knäna är böjda, med huvudet sänkt, som ett tecken på respekt.

Respekten är vanligtvis ganska vanligt i den religiösa sfären, vare sig i massa eller andra heliga ritualer, som en form av erkännande av betydelsen och gudomlig överlägsenhet gentemot människor.

Faktum är att uttrycket "Din vördnad" används som behandlingssätt riktat till ecclesiastics, särskilt biskoparna.

Att böja till Gud, enligt vissa religiösa läror, och som sagt tidigare innebär att stå i lydnad och engagemang.

Obeisanserna är också mycket vanliga i länder som följer monarkiska regimer, det vill säga där det finns en aristokrati och adel.

I västvärlden, särskilt bland vissa asiatiska folk, är vördnad en av de vanligaste sätten att uppfylla.

Etymologiskt härstammar denna term från det latinska " reverentia ", vilket betyder "respektfull rädsla" eller "rädsla".

Några av de främsta synonymerna av vördnad är: hälsning, hänsyn, respekt, uppfattning och måttlighet.

Se också: meningen med rädsla.

Det motsatta av vördnad är irreverence, vilket innebär att det handlar omedvetet, visar respektlöshet för någonting eller någon.

Läs mer om meningen med oegentlig.