PIS

Vad är PIS:

PIS är acronym för Programa de Integração Social, ett socialt skattemässigt bidrag som syftar till att finansiera betalning av arbetslöshetsförsäkring, betalning och deltagande i organens och enheternas intäkter, både för anställda i offentliga och privata företag.

PIS grundades genom kompletterande lag nr 7/1970, som var avsedd för anställda av privata företag som förvaltades av konsolideringen av arbetslagar. PIS administreras av Finansdepartementet och betalas av Federal Savings Bank.

PIS har många likheter med COFINS, varav en är att det finns två regimer: en kumulativ och en icke-kumulativ. I kumulativ regim är räntorna 0, 65%, medan den icke-kumulativa räntan är 1, 65%.

PIS är också relaterat till PASEP (Public Server Patrimony Training Program) och ofta visas akronymerna tillsammans: PIS / PASEP.

I vissa situationer får personer som är inskrivna i PIS en lönebonus, vilket motsvarar en rådande minimilön. För att kunna få, förutom att vara registrerad, är det nödvändigt att uppfylla vissa andra krav.