ellips

Vad Elipse är:

Elipse är en språkversion av det portugisiska språket, som består i att en eller flera villkor i en mening utelämnas, vilket lätt identifieras ur textens sammanhang.

I klassificeringen av språksiffrorna kategoriseras ellipsen som en byggnadsfigur, med huvudmålet att ge större uttryck för betydelsen av en given text.

Termen utesluten i meningen är underförstådd och kan identifieras enbart på grund av textens sammanhang.

Etymologiskt kom ordet "ellipse" från den grekiska ellipsen, som kan översättas som "brist" eller "defekt".

Exempel på ellips

"På mitt bord, papper och böcker" (verbet "att vara" är dolt i denna mening, annars skulle frasen vara: "det finns papper och böcker på mitt skrivbord").

"I slutet av natten, på golvet, människor och flaskor" (verbet "att vara" är också gömt).

"Vi kom fram tidigt idag" (pronomen "vi" var gömd i det här fallet).

Ellipse och Zeugma

Zeugma är ellipsens släkt, men kännetecknas av det faktum att termen som ska utelämnas redan har nämnts tidigare i texten. I fallet med ellipsen nämndes dock inte den ockulta termen tidigare.

Exempel: "Han gillar musik, jag reser" (utelämnande av verbet "att gilla" i andra meningen).

Se även: meningen med språkfigurer.

I matematiken består ellipsen av en geometrisk form som är nästan cirkulär, men något plattad, vilket gör att den har en större axel och en mindre axel.

Jordens rörelse runt solen, till exempel, följer en elliptisk bana, det vill säga i ett ellipsformat.

Läs mer om betydelsen av Zeugma.