Kvadratmeter

Vad är en kvadratmeter:

Kvadratmeter, symboliserad av , är en måttenhet av storlek som erkänns av det internationella systemet för enheter. Mätningen motsvarar en kvadrat en meter lång på varje sida.

En kvadratmeter (1m2) motsvarar tio tusen kvadratcentimeter (10.000 cm2).

Huvudanvändningen av åtgärden är beräkningen av storleken på ett visst område. Kvadratmeter används mycket för beräkningar av storleken på miljöer, fastigheter eller terräng.

Kvadratmätaren används också för att beräkna mängden personer som passar in i en miljö. Den maximala koncentrationen är 9 personer per kvadratmeter.

Kvadratmeter är också viktigt för fastighetsmarknaden och för definitionen av värdet på en fastighet.

Värdet som tilldelas en fastighet tar hänsyn till kvadratmeter, eftersom varje åtgärd har ett visst värde.

Storleken på bostad, i kvadratmeter, används för att beräkna beloppet från Land och Urban Skatt (IPTU).

Läs mer om betydelsen av IPTU.

Beräkningen av kvadratmeter används också för att definiera värdena vid konstruktion. Enligt webbplatsen definieras olika priser för varje kvadratmeter byggd.

På samma sätt beräknas de material som används i konstruktionen också genom mätning. Till exempel, tegelstenar, beroende på typ, varierar mellan 6 och 9 enheter för varje kvadratmeter. Kakelarna, enligt den typ som används i konstruktionen, varierar vanligtvis mellan 12 och 17 enheter per kvadratmeter.

Kvadratmeter kan inte förväxlas med linjär mätare . Kvadratmeter används för arealberäkning och linjär mätare används för att mäta raka områden som väggar, väggar och golv.

Hur man beräknar kvadratmeter (m2)

För att beräkna kvadratmeter av ett utrymme måste du känna av måttet på terrängens eller egenskapens bredd och längd. När du väl vet dessa data multiplicerar du bara bredden och längden.

Exempel: ett land som är 6 meter bred och 10 meter långt.

Att veta storleken på fastigheten i kvadratmeter enkelt multiplicera: 6 meter x 10 meter.

I detta fall har marken 60 kvadratmeter (60 m²).

Ekvivalenta åtgärder

En kvadratmeter (1m²) motsvarar:

Millimeter (mm²)1.000.000
Centimeter (cm²)10 tusen
Decimeter (dm²)100
Dekameter (dam²)00:01
Hektar (hm²)0, 0001
Kilometer (km²)0.000001