aerosol

Vad är en aerosol:

Aerosol är beteckningen som ges till små partiklar av en vätska eller fast substans som suspenderas i luften i form av en gas .

Detta ord bildas av "aero", vilket betyder "luft" och "sol" avser en lösning. Det vill säga aerosol är en lösning som är dispergerad i luften.

När det gäller rätt uttal av detta ord är aerosol (som ordet sol) och inte "aerozol".

Många har frågor mellan aerosol eller aerosol . Trots detta är den korrekta formen aerosol och icke-aerosol.

En aerosol kan vara fast eller flytande . Flytande aerosoler är till exempel: moln, dimma eller deodoranter. Fasta ämnen är t.ex. rök och damm.

Aerosolbehandling

Aerosolbehandling består av administrering av vattenpartiklar i luftvägarna. Dessa vattenpartiklar kan innehålla någon form av medicinering eller inte. Denna process sker genom nebulisering och så är också känt av det namnet. Det används ofta hos personer med andningssvårigheter som bronkit.

Detta förfarande tjänar till att hydrera luftvägarna eller för att hjälpa till vid eliminering av viskösa utsöndringar eller i fall av inflammation.

Vid behandling av aerosolbehandling kan läkemedel som: antibiotika (för att bekämpa infektioner), mucolytika (för att lösa upp sekretioner), antiinflammatoriska medel och bronkodilatorer (hjälpa till att öppna bronkierna, underlätta upptaget av syre i lungorna) användas.

Ofta är aerosolen dosimetrados, det vill säga de har en enhet som tillåter att ge den särskilda dosen som personen behöver. En doserad aerosol är mycket vanlig hos personer med astma.

Atmosfärisk aerosol

Atmosfäriska aerosoler är de fasta och flytande partiklarna som finns i atmosfären. De kan ha direkta och indirekta effekter på klimatet, såsom lägre temperaturer eller förändringar i hydrologisk cykel. Följaktligen kan de också påverka människors hälsa.

Molnen bildas av aerosoler, dvs partiklar. Andra element bildas av aerosoler, såsom rök, damm, dimma etc.