Judas lejon

Vad är Judas lejon:

Judas lejon är ett bibliskt uttryck som fungerar som en metafor för att representera Jesus Kristi siffra, Messias lovade i kristna och judendomens heliga skrifter.

Uttrycket Lion of Judah framträder inte i Bibeln, det finns endast en hänvisning i Uppenbarelseboken: " Men en av de äldste sade till mig: Grå inte: Se, Judas stam, Lion Davids rota, boken och dess sju sälar . "

Juda kom från Juda stam, en av Israels tolv stammar, som bär namnet på Jakobs fjärde son. Juda kallas i Bibeln som en av Jakobs söner som fick en särskild välsignelse från Gud, alla hans ättlingar.

Enligt det släktträd som beskrivs i Bibeln är Josef, Marias man och Jesu Kristi jordiska fader en direkt efterträdare till Judas stam. Därför kan Jesus också betraktas som en efterkommer av Judas och kung Davids familj.

Begreppet "lejon" användes för första gången i Genesisboken, då Jakob profeterade för var och en av hans söner stammar: " Juda är ett lejon, du är min byte, du är min son. Och scepten ska inte avvika från Juda eller från personalen mellan hans fötter, tills Silo kommer. Folk kommer att lyda honom. "(Genesis 49: 9-10).

Enligt den bibliska tolkningen av verserna skulle Juderias lion vara Frälsaren Messias, som skulle styra och förena alla nationer under Guds namn.

I allmänhet betecknas "lejonens figur" som "kungen", "makten" eller "som styr över de andra".

För närvarande används uttrycket "Judas lejon " huvudsakligen av den religiösa läran om Rastafari ( Leo of Judah ) och bland evangelicals.

Många sånger, band och religiösa församlingar döps av detta namn, som symboliserar all kraft och styrka av Jesus Kristus som "kung av Judas efterkommande", som nu är kända som judar .

Se också betydelsen av Iconoclast och Kristus.