Barnpsykologi

Vad är barnpsykologi:

Barnpsykologi är det psykologiska området som ansvarar för att undersöka och studera barnets psykiska manifestationer, inklusive kognitiva, fysiska, språkliga, perceptuella, känslomässiga, sociala och andra egenskaper.

Barnpsykologin syftar till att bestämma hur barnets miljövariabler och biologiska egenskaper interagerar i deras beteende, studerar hur de relaterar och påverkar varandra. Psykoanalys och individuell psykologi spelar en viktig roll inom barnpsykologi.

Barnutveckling omfattar flera aspekter, inklusive fysisk tillväxt, psykologiska och emotionella förändringar och social anpassning. Det råder enighet om att barnutveckling bestäms av genetiska förhållanden och miljöfaktorer.

Barnpsykologi, tillsammans med psykiatrin, arbetar för att stödja olika områden inom barnläkare, ge vägledning till föräldrar, familjvård, ludoterapia, gruppvård, bland annat.

Några av problemen som behandlas av barnpsykologi:

  • Underskott i skolprestanda;
  • Psykosomatiska sjukdomar;
  • Förlustbegränsning
  • Conduct disorders;
  • Anorexi och bulimi);
  • Fekal och urininkontinens);
  • Avvikelse av libido;
  • Störningar med psykotiska mekanismer.

Läs mer om psykologi och barnutveckling.