SLUTSATS

Vad är Ilation:

Ilation betyder avdrag, antagande, inferens. Det är uppgiften att nå en slutgiltig slutsats om vissa fakta eller principer . Det är att formulera en hypotes genom att följa resonemang.

Ilation, grammatiskt, är ett feminint substantiv. Från latinska "illatione", vilket betyder illation, avdrag, slutsats.

Att göra en illusion är att dra en slutgiltig slutsats utifrån vissa uppgifter som observeras av antaganden, men det är att göra avdrag för ett visst faktum utan att vara i konkreta bevis på bevisade fakta.

Illation är att göra antaganden baserade på antaganden, data baserade på antaganden.

"De är bara uttalanden" är ett uttryck som används när vi vill bekräfta att en data inte alls är exakt, vilket endast är baserad på vaga avdrag.

Ordet illation används ofta i rättsområdet. Ex.: "Svarandes dom kan inte göras baserat på slutsatser eller antaganden. Brottad övertygelse kräver bevis. "