Professionell kvalifikation

Vad är professionell kvalifikation:

Professionell kvalifikation är egenskaperna hos en individ att positionera sig bra på marknaden . Professionell kvalifikation är förberedelserna för att stärka dina färdigheter och specialisera dig på vissa områden för att bäst utföra dina uppdrag.

Professionell kvalifikation är ett grundläggande krav på framgång i den globaliserade världen. Professionell kvalifikation fungerar på ett sätt som kompletterar utbildningen, oavsett om den är mellan eller högre, är att söka andra typer av kunskaper än de som redan lärt sig i klassrummet.

Den professionella kvalifikationen kan vara genom teoretisk, teknisk och operativ kunskap för vilken typ av företag som helst, t.ex. språk- eller datakurser, eller för en viss sektor, såsom logistik, marknadsföring etc.

Professionell kvalifikation har blivit mer än nödvändig och avgörande för en individs framtida yrkesverksamma, eftersom många personalpersonal redan överväger gymnasiet diplom som en lägsta kvalifikation för att lyckas, måste personen ytterligare specialisera sig, med doktorsexamen, kunskaper om tre eller flera språk, omfattande läroplan, och så vidare.

Kvalificerade kurser

Flera enheter och organisationer tillhandahåller kurser för yrkeskvalifikationer, där eleverna förvärvar kompetenser som är viktiga och önskade av företag på arbetsmarknaden. I Arbets- och sysselsättningsportalen (Arbets- och sysselsättningsdepartementet) är det möjligt att konsultera olika kurser som kategoriseras enligt stat och kommun för den potentiella utbildningen.

Arbets- och sysselsättningsdepartementet har en nationell kvalifikationsplan (PNQ) som består av territoriella planer, särskilda projekt och sektorsplaner.