engiftet

Vad är Monogamy:

Monogami är villkoret för en som är monogamisk, det vill säga det har bara en partner . Det är en form av äktenskap som äger rum mellan en man och en kvinna.

Monogamy uppträder när en individ bara har en partner, som kan vara en livstid, eller bara vara en viss livstid. Monogami är en term som också kan användas för att beteckna existensen av en enda sexpartner i hela individens liv.

Monogami berör också djurvärlden, att alltid hänvisa till ett djurs varaktighet med en enda partner under hela livet med syftet att reproducera. Till exempel: pingvinen, som bara stannar med en partner under hela sitt liv.

När det gäller botanik, refererar monogami till växter som tillhör klassen Syngenesias, som har unisexala blommor.

Man tror att monogami är en utopi, flera sekter predikar att det inte är möjligt för människor att bara ha en partner för resten av livet, vilket ofta leder till att människor förråder sina partners. Även i vissa studier är människor relaterade till djur, som inte är monogamiska, så denna övning skulle vara en utopi och skapande av människan själv.

Monogamins antonym är polygami, det vill säga det är formen av äktenskap där individen har mer än en fru samtidigt.