status

Vad är Status:

Status betyder en persons sociala ställning, den plats som han upptar i samhället, och är en term som härstammar från latin. Status betyder stående position, tillstånd, situation eller tillstånd, och är relaterad till en plats som ockuperas av en person i samhället.

Status är alltid relaterad till framträdande, prestige, rykte och kan också vara relaterat till ekonomi, till exempel en ekonomisk höjdpunkt. Status är en persons situation, en privilegierad status, viss individ har en hög status. Vid många tillfällen tilldelas status enligt värderingsbedömningar av samhällets beståndsdelar.

I socialt nätverkande, mer specifikt på Facebook, är status en fras eller text där en person beskriver sin situation, hur de känner, eller vad de tänker på. Det kan vara text med humor eller dramatisk, eftersom det beror på användarens emotionella tillstånd. Det kan också vara bara beskrivande, där en person förklarar vad han gör, vad han gjorde tidigare eller vad han tänker göra i framtiden. Det finns flera webbplatser med statusförslag för Facebook.

Social status

Social status är den prestige som en individ har i samhället, genom sin sociala ställning. Social status beror på ett antal faktorer, det kan vara från födseln, vanligtvis hos abonnenter, det förvärvar genom tiden, genom vänner och relationer, eller genom sin kapacitet, till exempel ekonomisk.

Status Quo

Status quo är ett förkortat uttryck för "i status quo ante", vilket betyder "i det tillstånd där det fanns tidigare". Status quo är ett uttryck som hänvisar till tillståndet av saker och situationer, och så kommer det vanligtvis tillsammans med ord som att hålla, försvara och ändra.