fläns

Vad är Banzo:

Banzo betyder en känsla av nostalgi som svarta afrikaner har, när de är frånvarande i sitt land, är en term av afrikanskt ursprung. Banzo betyder att vara ledsen, tvingande, förvånad.

Termen banzo användes av afrikaner vid slaveriet i Brasilien, när de menade att de var hemlösa för sitt hemland, de var väldigt ledsna, de sa att de var banzos. Termen inkorporerades i det brasilianska samtalet ordförråd. I Brasilien används banzo också i ironisk mening, till exempel för att säga att en person är banzo är att han är rädd, desperat.

Banzo var också namnet på en brasiliansk såpopera, screenad av Rede Record-tv, år 1964.