undvikande

Vad är Evasive:

Evasiv betyder subtil, argumenterande . Det är ett adjektiv som används för att karakterisera en situation som ger undvikandet, det vill säga att det går att använda subterfuges för att undgå huvudmålet.

Termen används ofta för att karakterisera ett svar eller ett avvikande tal, fullt av subtiliteter, som inte uppfyller. I dessa fall är avsikten med dem som ger ett undvikande svar att fly från den ifrågavarande frågan, och använder därför ett vagt tal utan tydlighet att bli tvetydig i vad den utsätter.

En evasiv person talar inte tydligt om ett visst ämne, är diskret och löper bort från vissa ämnen och kan orsaka förvirring hos lyssnaren. Till exempel "medarbetarens undvikande svar sparkade mycket misstankar om vem som skulle vara ansvarig för den akten".