rebound

Vad är Repercussion:

Reproussion består av konsekvensen eller effekten av en viss åtgärd eller situation. Det representerar det som uppstår från något som speglar denna sak och förökar den.

Ordet rebound kan också användas i sin figurativa mening som det inflytande som något vaknar över andra saker. I det här fallet representerar det den påverkan och betydelsen den hade på en viss plats eller bland medlemmarna i en viss grupp, till exempel.

Exempel: "Harry Potter-franchisen hade stor inverkan bland fans i Brasilien."

När det sägs att denna nyhet har haft en internationell återverkan, har den till exempel nått världsomspännande proportioner, sprids över hela världen och därmed skapar internationella svar på ämnet.

Påverkan kan också relateras till efterklang som ett ljud gör i en miljö, det vill säga dess eko.

Synonym av återverkan

Några av de viktigaste synonymerna av återverkan är:

 • reproduktion;
 • vidarebefordran;
 • efterklang;
 • resonans;
 • upprepning;
 • eko;
 • reflektion;
 • gatlyktor;
 • resultat;
 • resultera;
 • Inflytande.