halv

Vad är en Semester:

Semester motsvarar tidsperioden för sex på varandra följande månader . Ett år är vanligtvis uppdelat i två terminer eller tolv månader.

I den meningen är slutet av årets första hälft ett tecken på att detta är hälften, det vill säga ytterligare sex månader att gå.

När en viss sak fullbordar sexmånadersperioden eller inträffar var sjätte månad, sägs det ofta att det är halvårligt eller inträffar var sjätte månad .

Exempel: "Entréprov är semester" .

I exemplet ovan betyder det att testen körs en gång var sjätte månad.

Den första halvan av året omfattar månaderna januari till juni . Andra terminen börjar från juli månad och sträcker sig fram till december .

Medan en term motsvarar sex månader, är en bimester densamma som två månader och ett kvartal lika med tre månader.