storstadsregion

Vad är Conurbation:

Störning är det urbana fenomenet för enandet av två eller flera städer som, på grund av sin geografiska tillväxt, slår samman med varandra. Storstadsprocessen är en av de ansvariga för bildandet av storstadsområdena .

När storstaden äger rum mellan flera städer, som omfattar mer än ett storstadsområde, bildas till exempel de så kallade megalopoliserna, regioner som är sammankopplade som om de tillhörde en enda megacity.

I geografiska studier framkom stadsbebyggelsen i början av 1900-talet, då stadsförstärkningsprocessen började intensifieras över hela världen. Sedan dess, när städerna ständigt växte, började de närliggande kommunerna träffa varandra, vilket ledde till att deras gränser sammanfogades och deras stadskärnor integrerades.

Städerna som bildar detta "stadsnätverk" är kodberoende, och folk brukar välja att bo i satellitstäder och arbeta i värdstaden (metropolen).

Se även: Storstadsområdet.

Storstad i Brasilien

Fenomenet i storstaden är synligt i nästan alla bra brasilianska stadscentrum. Staden São Paulo och angränsande kommuner led till exempel stadsbebyggelse och förenade, som bildade megalopolen som kallas Greater São Paulo.

Storstaden i Brasilien anses vara en sen process, och de första städerna drabbades av detta fenomen först från 1950-talet och 1970-talet, till exempel Rio de Janeiro och São Paulo.

Se även: Metropolis.