yoga

Vad är Yoga:

Yoga eller yoga är ett system av tekniker, discipliner och filosofier som används för harmonisk utveckling av kropp och själ . Den är baserad på hinduisk filosofi och praktiseras också i buddhismen.

Ordet yoga härstammar i sanskrit, vilket betyder " union " och syftar till att förena oss med vår högre natur, i en process av återintegrering och upplysning av medvetandet. Yoga-träningen bygger på Sankhya, ett av de sju ortodoxa doktrinära systemen i hinduismen.

Det är inte möjligt att exakt bestämma datumet för yogans ursprung. Men det antas att det uppstod mellan första århundradet f.Kr. och det femte århundradet e.Kr. De teoretiska grundarna tillskrivs Patanjali, med tekniker som rör yama (moralisk domän) och samadhi (fullständig meditation).

Yoga är välkänt för sina hållningar eller positioner, en av de mest kända är lotusställningen, där man sitter korsbensad. I yoga är pranayama också viktigt, tekniker för att kontrollera andning.

Flera författare och viktiga figurer i yoga hävdar att vissa yoga-linjer som övas i väst (modern yoga) förvrängs eftersom de bara fokuserar på den fysiska aspekten.

Yoga kan presentera flera fördelar för din utövare, eftersom det främjar balans mellan kropp och själ samt övergripande välbefinnande.

Yoga eller yoga

Även om på engelska om man accepterar den skriftliga formen yoga (med bokstäverna "jag" och "o" öppen), bekräftar vissa forskare i denna övning att den korrekta formen enligt sanskrit är yoga och bör uttalas med "stängt", det är, yôga.