mångfald

Vad är mångfald:

Mångfald betyder variation, mångfald, skillnad . Det är ett feminint substantiv som kännetecknar allt som är mångsidigt, vilket har mångfald.

Mångfald är samlingen av allt som har flera aspekter som skiljer varandra, t.ex. kulturell mångfald, biologisk mångfald, etnisk, språklig, religiös mångfald etc.

Kulturell mångfald

Kulturell mångfald är de flera elementen som framförallt representerar de olika kulturerna, såsom språk, traditioner, religion, tull, familjeorganisation, politik bland annat som samlar egenskaperna hos en mänsklig grupp på ett visst område .

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald eller biologisk mångfald är den stora variationen av levande organismer som består av fauna, flora och mikroorganismer på jordens yta. Amazonas regnskog, Atlantskogen och Pantanal skyddar vår planetens största biologiska mångfald.

Etnisk mångfald

Etnisk mångfald är föreningen av flera folk i samma samhälle. Etnicitet är en grupp individer som har affiniteter av ursprung, historia, språk, religion och kultur, oavsett vilket land de är i.

Brasilien är ett land med stor etnisk mångfald, dess befolkning består av misshandel av flera folk som tillsammans bildade en ny kulturell identitet.