överflöd

Vad är Opulence:

Opulens betyder gott, stor rikedom, överflöd av materiella varor, ostentation . Det är närvaro av överdriven lyx, kraft, glans . Det är en egenskap som presenteras av en eller den som visar stor lycka.

Opulence är också allt som förmedlar storhet, prakt, pomp, överdådighet, storhet.

Opulent är det som har rikedom, vilket är rikligt, vilket visar överflöd av rikedom.

I figurativ mening är överflöd det som presenterar en stor utveckling av former, som har stor kropp, skrymmande.

Religiös rikedom

Den religiösa väldligheten observeras i den ständighet som finns i de religiösa templen, konstruerad med stor överdrift och storhet och smyckad med guld och konstverk, som definieras som en återspegling av varje historisk period.

I det antika Grekland, på 5: e århundradet f.Kr., i Athen byggdes Parthenon, ett marmor tempel med 50 kolonner, i mitten var ett altare och en kolossal staty av gudinnan Athena, gjord av guld och elfenben.

Kyrkorna i deras olika perioder och arkitektoniska stilar, bland dem bysantinsk, romansk, gotisk, renässans, etc., tjänade som utgångspunkt för att visa den religiösa väldigheten i varje epok.