omoralisk

Vad är Immoral:

Immortal är ett adjektiv av två släktingar med ursprung i latinska immoralis, vilket innebär en inställning som strider mot moral eller kvalificerar en person som uppför sig utan moral.

Ordet omoraliskt bildas av prefixet "i" och substantivet "moraliskt", och prefixet används för att föreslå en negation eller motsatt idé, i detta fall genom att ändra innebörden av substantivet.

En omoralisk person är någon utan skam, som avslöjar odödlighet och är knuten till förödelse och obscenities. En sådan person beskrivs ofta som otuktig, oanständig och oärlig, för han avslöjar ofta brist på karaktär och liv utan regler.

En omoralisk handling är inte alltid en olaglig handling. Till exempel utpressar pengar från en äldre person genom ett bedrägligt system är en omoralisk och olaglig handling. En person som förräder sin pojkvän begår en omoralisk handling, men det är inte olagligt. Det är emellertid viktigt att notera att även om det finns en moralisk och omoralisk uppfattning i samhället som accepteras av majoriteten, skapar flera personer sitt eget begrepp moraliskt eller omoraliskt. Det betyder att det som är omoraliskt för en person inte får vara omoraliskt mot en annan.

Immorality kan tillämpas på olika områden av livet. Sexuell omoral består till exempel av omoraliskt sexuellt beteende, vilket indikerar en individ som hänger i lust och lust.

Omoral föreslår en doktrin som antagits av någon som förnekar det moraliska värdet som finns i deras samhälle.