streamer

Vad är en Streamer:

Pennant är ett feminint substantiv som betyder liten flamma eller pennant, en liten flagga i form av en triangel.

Inom marinan är en streamer en lång smal flagga som kan hissas på masten. Flaggbärare i krigsskepp har ofta nationella färger, vilket innebär att fartyget är befallt av en officer. När ett litet fartyg bär strömmaren i bågen, bär det vanligtvis en officer. I det specifika fallet med den brasilianska flottan har kommandoströmmen 21 stjärnor och innebär att fartyget befaller en marin officer.

Streamline kan också vara symbolen eller insignierna hos en sportorganisation (till exempel ett fotbollslag) eller en militär organisation.

Streamaren kan också hänga på ett musikinstrument som en trumpet. Streamer för triumfbulten används i ceremoniella omständigheter, i vilket fall streameraren har specifika symboler relaterade till den aktuella ceremoniella.

I brasilianska nationalsången används ordet streamer som en synonym för flagg: Och säg till den gröna laurellen i denna ström - Fred i framtiden och ära i det förflutna.

På engelska kan ordet streamer översättas med pennant eller pennon. De var rädda när de såg pennanten på piratskeppet. De var väldigt rädda när de såg pennanten på piratskeppet.