CSLL

Vad är CSLL:

CSLL - Socialbidrag på nettoinkomst är ett bidrag som skapas genom lag 7, 689 / 1988, så att alla juridiska personer (PJ) och dem som är likställda med inkomstskatt (IR) lagstiftning kan finansiellt stödja social trygghet.

Social trygghet består av resurser från PJ: s federala, statliga, kommunala och sociala bidrag, som syftar till att skydda medborgarna med avseende på deras rättigheter till hälsa, pension och arbetslöshet.

Beräkningsunderlaget för CSLL är beräkningsperiodens nettoresultat före inkomstskatt. Både beräkningsbasen och räntorna anges i artikel 57 i lag 8981/1995.

De datorer som väljer att beräkna IR för faktisk, antagen, arbitrerad eller uppskattad vinst måste ha samma procedur med CSLL, det vill säga de kan exempelvis inte välja IRPJ enligt uppskattning och CSLL för faktisk vinst.

Betalningen av CSLL görs av PJ genom användning av Federal Revenue Collection Document (DARF) i grenarna av Federal Revenue.