sjukdom

Vad är sjukdom:

Sjuka är en uppsättning specifika tecken och symtom som påverkar ett levande väsen genom att ändra sitt normala hälsotillstånd . Ordet är av latinskt ursprung, där " dolentia " betyder "smärta, lidande".

I allmänhet karaktäriseras sjukdomen som brist på hälsa, ett tillstånd som när man når en individ orsakar störningar av fysiska och mentala funktioner. Det kan orsakas av exogena faktorer (yttre, miljömässiga) eller endogena (inre, av själva organismen).

Olika vetenskaper är avsedda för studier av sjukdomar, bland annat: sjukdomar i patologi studier i allmänhet relaterade till medicin och andra områden; medicinsk vetenskap undersöker människors sjukdomar; fytopatologi analyserar de sjukdomar som påverkar växter; veterinärmedicinen studerar de patologiska manifestationerna hos djuren.

I allmänhet, när man undersöker en patient, observerar den professionella tecknen och symtomen och associerar dem med en viss sjukdom, begär olika test och informerar resultatet av en diagnos som kommer att ligga till grund för behandlingen.

Beroende på sammanhanget används vissa begrepp, såsom abnormitet, störning, patologi, störning, etc. som synonymer av sjukdom.

I figurativ mening är sjukdomen en missbruk eller en mani, betraktad som obalans. Till exempel: Impulsen att köpa skor har redan blivit en sjukdom.