Sbornia

Vad är Sbornia:

Sbornia (eller Sbørnia ) är namnet på ett fiktivt land uppfunnet uteslutande för brasilianska musikaliska "Tangos e Tragdias" . Utställningen skapades 1984 i Porto Alegre och tolkades av Gaucho duo Hique Gomez och Nico Nicolaiewsky i flera teatrar i Brasilien.

I sången " Sfärens akvarell" beskriver de två tecknen som är födda i Sbornia detta imaginära land. Enligt dem klibbade Sbornia till kontinenten genom ett isthmus (land som förbinder en halvö till kontinenten) men separerades efter successiva misslyckade kärnexplosioner. Det resulterade då i en ö som seglade "vid världens hav".

De påpekar också att i Sbornia finns det en "stor dump" där allt kulturellt sopor deponeras, vad som inte längre är fashionabelt och har förlorat sitt värde. Det politiska systemet i Sbornia är "Hyperbolic Anarchism".

Låtet " Copernicus " talar om en folkdans som är typisk för Sbornia, kallad "Copernicus". Det kännetecknas av frånvaron av rörelser i ben och händer, men den snabba rörelsen av nacken från en sida till den andra och ryggradens svängningar ger en energisk rytm (armarna ska stå i vinkelrätt läge, knäna något böjda och fötterna fasta på golvet).