Att ratificera

Vad är Ratifiering:

Ratificering innebär att bekräfta, validera eller bekräfta någonting som har sagts eller lovat. Till exempel:

"Jag ska ratificera det jag just sagt."

"Presidenten har ratificerat sin ställning i kriget."

"Studenten ratificerade sina uttalanden inför professorn och hans kollegor."

"Vittnet har ratificerat alla uttalanden."

Ratificeringen är autentisering av en handling eller ett åtagande. Det är en benämning som i stor utsträckning används i internationella konventioner där avtal, avtal och andra myndighetsdokument utarbetas som måste valideras. Till exempel:

"Folket vägrade att ratificera fördraget."

Rektifiera x ratificera

Att rätta till och ratificera är förlåtliga ord. Detta betyder att stavningen och uttalet är likartade, men meningen är annorlunda. För att rätta till medel för att korrigera, justera, för att göra rak, att räta ut.

Därför, för att inte förvirra termerna bara kom ihåg att rec ificar härrör från rakt och medel för att korrigera, räta ut. Medan ratificering innebär bekräftelse, validering.

Se även: betydelse av rättelse.